POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

I – INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

 1. Tato část obsahuje informace týkající se metod správy Trade Group s odkazem na zpracování dat uživatelů oplatkykekave.cz.
 2. Tyto informace platí rovněž pro účely článku 13 legislativního nařízení č. 196/2003 Sb., O ochraně osobních údajů, a pro účely článku 13 nařízení EU č. 2016/679, týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i volného pohybu těchto údajů, pro subjekty, které komunikují se společností Trade Group, a mohou být dosaženy na adrese odpovídající domovské stránce:
  www.oplatkykekave.cz
 3. Informace jsou poskytovány pouze pro společnost Trade Group a nikoliv pro jiné webové stránky, na které může uživatel nahlédnout pomocí odkazů v nich obsažených.
 4. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o metodách, časech a povaze informací, které musí správci dat poskytnout uživatelům při připojování k webovým stránkám oplatkykekave.cz, bez ohledu na účel samotného připojení.
 5. Informace mohou podléhat změnám v důsledku zavedení nových pravidel v tomto ohledu, proto je uživatel vyzván k pravidelné kontrole této stránky.
 6. Pokud je uživatel mladší 16 let, musí být podle čl. 8 odst. 1 nařízení EU 2016/679 legitimizován svůj souhlas na základě souhlasu svých rodičů nebo zákonného zástupce.

II – ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo vysoký orgán, který jednotlivě nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Zabývá se také bezpečnostními profily.
 2. Pokud jde o tento web, správcem dat je: Trade Group a v případě jakéhokoli vyjasnění nebo výkonu uživatelských práv ho může kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@oplatkykekave.cz.

2 – Odpovědný za zpracování dat

 1. Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů.
 2. Podle článku 28 nařízení EU č. 2016/679, po jmenování společnosti Trade Group je správce dat serveru oplatkykekave.cz:Trade Group
  Úvoz 422/47, Brno – Veveří, 60200
  Telefon + 420 608 902 070
  Česká republika
  IČO: 65507738

III – COOKIES

1 – Typ souboru cookie

 1. Web oplatkykekave.cz používá cookies, aby usnadnil a intuitivnější prohlížení uživatele: cookies jsou malé textové řetězce používané k ukládání některých informací, které se mohou týkat uživatele, jeho preferencí nebo přístupového zařízení. na internet (počítač, tablet nebo mobilní telefon) a používají se hlavně k přizpůsobení fungování webu očekáváním uživatele, nabízejí lépe personalizované prohlížení a zapamatují si dříve provedená rozhodnutí.
 2. Soubor cookie sestává ze zmenšené sady dat přenesených do prohlížeče uživatele pomocí webového serveru a může jej číst pouze server, který provedl přenos. Není to spustitelný kód a nepřenáší viry.
 3. Cookies nezaznamenávají žádné osobní údaje a žádná identifikovatelná data nebudou uložena. V případě potřeby můžete zabránit uložení některých nebo všech souborů cookie. V tomto případě by však mohlo být ohroženo použití webu a nabízených služeb. Chcete-li pokračovat beze změny možností souborů cookie, jednoduše pokračujte v procházení.

Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které web používá:

2 – Technické cookies

Tento typ souboru cookie umožňuje, aby určité části webu fungovaly správně. Existují dvě kategorie: perzistentní a relace:

 • perzistentní: Jakmile je prohlížeč uzavřen, nejsou zničeny, ale zůstávají až do přednastaveného data vypršení
 • relací: jsou zničeny při každém zavření prohlížeče

Tyto cookies, vždy zasílané z naší domény, jsou nezbytné pro správné zobrazení webu a ve vztahu k nabízeným technickým službám budou proto vždy používány a odesílány, pokud uživatel nezmění nastavení v prohlížeči (což neovlivní zobrazení stránky webu).

2 – Analytické soubory cookie

Soubory cookie v této kategorii se používají ke shromažďování informací o používání webu. Společnost Positioning-seo použije tyto informace pro anonymní statistickou analýzu, aby zlepšila používání webu a učinila obsah zajímavějším a relevantnějším pro přání uživatelů. Tento typ souboru cookie shromažďuje anonymní údaje o činnosti uživatele a o tom, jak na web dorazil. Analytické soubory cookie jsou odesílány ze stránek samotných nebo z domén třetích stran.

3 – Analýza souborů cookie služeb třetích stran

Tyto cookies se používají k shromažďování informací o používání webu anonymně uživateli, jako jsou: navštívené stránky, čas strávený, původ provozu provozu, geografický původ, věk, pohlaví a zájmy za účelem marketingových kampaní , Tyto soubory cookie jsou zasílány z domén třetích stran mimo společnost Trage Group.

4 – Cookies pro integraci produktů a funkcí softwaru třetích stran

Tento typ cookies integruje funkce vyvinuté třetími stranami v rámci stránek, jako jsou ikony a preference vyjádřené v sociálních sítích za účelem sdílení obsahu webu nebo pro použití softwarových služeb třetích stran (jako je software pro generovat mapy a další software, který nabízí další služby). Tyto soubory cookie se odesílají z domén třetích stran a z partnerských webů, které nabízejí jejich funkce mezi stránkami webu.

5 – Profilování cookies

Jedná se o soubory cookie potřebné k vytvoření uživatelských profilů, aby bylo možné odesílat reklamní zprávy v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem na stránkách webu.

Chcete zakázat cookies?

Téměř všechny prohlížeče se rodí s výchozím nastavením nakonfigurovaným pro přijímání cookies. To neznamená, že není možné toto nastavení změnit ručně. Připomínáme, jak jsme řekli, navigační soubory cookie a funkční soubory cookie umožňují, aby web fungoval všemi jeho funkcemi: pokud je jejich ukládání zakázáno, můžete mít při navigaci po webu nějaké problémy. 

Pokud použitý prohlížeč není mezi nabízenými, vyberte ve vašem webovém prohlížeči funkci „Nápověda“, kde získáte informace o tom, jak postupovat.
Zde naleznete další informace o souborech cookie třetích stran nebo o marketingu / přesměrování a o tom, jak je spravovat nebo deaktivovat: www.youronlinechoices.com
Zde najdete nástroj, který může deaktivovat analytické soubory cookie a vyhnout se tak, aby je Google Analytics mohla použít také pro analýzu a statistiku o vašich zážitcích z prohlížení: tools.google.com/dlpage/gaoptout

IV – ZPRACOVÁNÍ DAT

1 – Režim zpracování dat

 1. Stejně jako všechny weby i tento web používá protokolové soubory, ve kterých jsou automaticky shromažďované informace shromažďovány během návštěv uživatelů. Shromážděné informace mohou být následující:
 • adresa internetového protokolu (IP);
 • typ prohlížeče a parametry zařízení používané k připojení k webu;
 • jméno poskytovatele internetových služeb (ISP);
 • webová stránka původu návštěvníka (doporučení) a výstupu;
 • možná počet kliknutí.
 1. Výše uvedené informace jsou zpracovávány v automatizované podobě a shromažďovány v výhradně agregované formě, aby se ověřilo správné fungování webu az bezpečnostních důvodů. Tyto informace budou zpracovány na základě oprávněných zájmů vlastníka.
 2. Z bezpečnostních důvodů (spamové filtry, firewally, detekce virů) mohou automaticky zaznamenaná data zahrnovat také osobní údaje, jako je IP adresa, která by mohla být použita v souladu s platnými zákony za účelem blokování pokusů o poškození samotný web nebo způsobit škodu jiným uživatelům nebo v každém případě škodlivé činnosti nebo trestný čin. Tato data se nikdy nepoužívají k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze za účelem ochrany webu a jeho uživatelů budou takové informace zpracovávány na základě oprávněných zájmů vlastníka.
 3. Pokud web umožňuje zahrnutí komentářů, nebo v případě specifických služeb požadovaných uživatelem, včetně možnosti zaslání životopisu pro možný pracovní vztah, web automaticky detekuje a zaznamenává některá identifikační data uživatele, včetně e-mailovou adresu. Tato data jsou zamýšlena dobrovolně uživatelem v době žádosti o poskytnutí služby. Vložením komentáře nebo jiných informací uživatel výslovně přijímá informace o ochraně osobních údajů, a zejména souhlasí s tím, že vložený obsah je volně šířen také třetím stranám. Získaná data budou použita výhradně pro poskytování požadované služby a pouze po dobu nezbytnou pro poskytnutí služby.
 4. Informace, které uživatelé webu budou považovat za zveřejněné prostřednictvím služeb a nástrojů, které jsou jim k dispozici, jsou poskytovány uživatelem vědomě a dobrovolně, což vylučuje tuto stránku z jakékoli odpovědnosti za jakékoli porušení zákonů. Je na uživateli, aby ověřil, že má oprávnění k zadávání osobních údajů třetích stran nebo obsahu chráněného vnitrostátními a mezinárodními normami.

2 – Účel zpracování dat

 1. Údaje shromážděné webem během jeho provozu se používají pro účely uvedené výše a pro tyto účely:

 

Kontaktování uživatele – kontaktní formulář (www.oplatkykekave.cz)
Vyplněním kontaktního formuláře s jeho údaji uživatel souhlasí s jejich použitím k odpovědi na žádosti o informace, citace nebo jakýkoli jiný druh uvedený záhlaví formuláře.
Shromažďované osobní údaje: e-mail, jméno a web.

3 – Údaje poskytnuté uživatelem

 1. Jak je uvedeno výše, volitelné, explicitní a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, které je nezbytné k zodpovězení žádostí, jakož i jakékoli další osobní údaje obsažené ve zprávě.
 2. Konkrétní souhrnné informace budou pro konkrétní služby na vyžádání postupně zobrazovány nebo zobrazovány na stránkách webu.4 – Socal Network Plugin
 3. Tento web také obsahuje pluginy a / nebo tlačítka pro sociální sítě, aby bylo možné snadné sdílení obsahu na vašich oblíbených sociálních sítích. Tyto pluginy jsou naprogramovány tak, aby při přístupu na stránku nenastavovaly žádné cookies, aby bylo zajištěno soukromí uživatelů. V případě potřeby se cookies nastavují, pokud to sociální síť poskytuje, pouze tehdy, když uživatel efektivně a dobrovolně využívá plugin. Mějte na paměti, že pokud uživatel surfuje při přihlášení do sociální sítě, již souhlasil s používáním souborů cookie přenášených prostřednictvím tohoto webu v době registrace na sociální síti.
 4. Shromažďování a používání informací získaných prostřednictvím pluginu se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů sociálních sítí, na které se prosím podívejte:Facebook: http://www.facebook.com/hel/cookies

  Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies

  Google+: https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

  Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/cookies

  AddThis: http://www.addthis.com/privacy

  Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

  Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy/it

  V – UŽIVATELSKÁ PRÁVA

  1. Článek. 13, c. 2 nařízení EU 2016/679 uvádí práva uživatele.
  2. Webová stránka oplatkykekave.cz proto hodlá informovat uživatele o existenci:– právo zúčastněné strany požádat vlastníka o přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení EU), jejich aktualizaci (čl. 7 odst. 3 písm. A), legislativní vyhláška č. 196/2003, oprava ( čl. 16 nařízení EU), integrace (čl. 7 odst. 3 písm. a) legislativního nařízení č. 196/2003 nebo omezení zpracování, které se ho týká (čl. 18 nařízení EU), nebo odmítnutí, za legitimních důvodů jejich zpracování (článek 21 nařízení EU), kromě práva na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení EU);

   – právo požadovat zrušení (článek 17 nařízení EU), transformaci do anonymní formy nebo blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, jejichž uchovávání není nezbytné pro účely, pro které jsou údaje byly shromážděny nebo následně zpracovány (čl. 7 odst. 3 písm. b) legislativního nařízení 196/2003);

   – právo získat osvědčení o tom, že na operátory aktualizace, opravy, integrace údajů, zrušení, blokování údajů, transformace byli upozorněni také, pokud jde o jejich obsah, těch, kterým byly údaje sděleny; nebo rozšířené, s výjimkou případů, kdy je toto plnění nemožné nebo zahrnuje použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu. 7, co. 3, písmeno c) legislativního nařízení 196/2003);

  3. Žádosti lze adresovat správci údajů bez formalit nebo alternativně pomocí modelu poskytovaného Ručitelem za ochranu osobních údajů nebo zasláním e-mailu na adresu: info@oplatkykekave.cz
  4. Pokud je léčba založena na umění. 6, odstavec 1, písm. a) – výslovný souhlas k použití – nebo k umění. 9, odstavec 2 písm. a) – výslovný souhlas s použitím generických, biometrických, zdravotně souvisejících údajů, které odhalují náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory – uživatel má právo odstoupit souhlas kdykoli, aniž je dotčena zákonnost zacházení na základě souhlasu poskytnutého před zrušením.
  5. Stejně tak v případě porušení zákona má uživatel právo podat stížnost u Ručitele na ochranu osobních údajů jako orgán odpovědný za sledování zpracování v italském státě.
  6. Podrobnější přezkum práv, která s ním soutěží, viz články 15 a následující nařízení EU 2016/679 a čl. 7 legislativního nařízení 196/2003.
  7. Podrobnosti o právu na vznesení námitek

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, do které je investována společnost Trade Group, nebo při prosazování oprávněného zájmu společnosti Trade Group, mají uživatelé právo vznést proti zpracování námitky z důvodů souvisejících s jejich situací. zejména.

  Uživatelům se připomíná, že pokud byla jejich data zpracována pro účely přímého marketingu, mohou se proti zpracování postavit bez udání důvodu. Chcete-li zjistit, zda Trade Group zpracovává data pro účely přímého marketingu, mohou se uživatelé odkazovat na příslušné oddíly tohoto dokumentu.

  Jak uplatnit svá práva

  Pro uplatnění práv Uživatele mohou uživatelé nasměrovat žádost na kontaktní údaje Trade Group uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou vyplňovány zdarma a zpracuje je Trade group co nejdříve, v každém případě maximálně do měsíce.

  VII – POSKYTNUTO BEZPEČNOSTI DAT

  1. Tento web zpracovává uživatelská data zákonným a správným způsobem a přijímá příslušná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, odhalení, úpravě nebo neoprávněnému zničení dat. Ošetření se provádí pomocí IT a / nebo telematických nástrojů, s organizačními metodami a logikou úzce související s uvedenými účely.
  2. Kromě vlastníka v některých případech kategorie agentů zapojených do organizace místa (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí subjekty (jako jsou dodavatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, poskytovatel hostingu, IT společnosti, komunikační agentury).VIII – ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU
  1. Tento dokument, zveřejněný na:

  www.oplatkykekave.cz/ochrana-osobnich-udaju
  představuje zásady ochrany osobních údajů tohoto webu.

  1. Může podléhat změnám nebo aktualizacím. Uživatelé jsou vyzváni k pravidelné návštěvě této stránky, aby byli informováni o nejnovějších legislativních zprávách.
  2. Předchozí verze dokumentu budou na této stránce stále k dispozici.
  3. Dokument byl aktualizován dne 25.5.2018, aby byl v souladu s příslušnými regulačními ustanoveními, a zejména v souladu s nařízením EU 2016/679.

Pin It on Pinterest